Lichtjes in het Donker

Het oorspronkelijke concept

Eén keer per jaar, op de eerste zaterdag van november, staan wij op een bijzondere manier stil bij onze overledenen. Op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn ontsteken we dan honderden lichtjes om de mensen te gedenken van wie we afscheid namen. Waar de één dat in stilte doet, zoekt de ander bewust wat gezelschap. Gedenken betekent voor iedereen iets anders en daar is alle ruimte voor: met muziek en dans, in woord en in gedachten, alleen of met elkaar.

In de herfst keert de natuur naar binnen. De dagen worden korter en de nacht werpt zijn schaduw vooruit. Juist in die donkere dagen is het fijn om elkaar wat licht en warmte te brengen. Daarom komen we op deze avond samen. De begraafplaats is dan prachtig verlicht en er heerst een intieme, ingetogen sfeer. Familieleden en vrienden, jong en oud, brengen een bezoek aan één of meerdere graven of verbinden een andere plek aan hun herinneringen. Zij geven woorden aan het gemis, laten hun gedachten in stilte varen, luisteren naar muziek of maken een mooi herinneringsgebaar. Tientallen vrijwilligers zijn aanwezig om de weg te wijzen, een kopje koffie te schenken of om de vele bezoekers op een andere manier van dienst te zijn. Dat maakt Lichtjes in het Donker tot een onvergetelijke avond, waarbij we zeker ook het leven vieren met elkaar.

N.B. Als organisatie kunnen we slechts een deel van de begraafplaatsen verlichten. We nodigen u als bezoeker daarom uit om zelf licht te brengen bij het graf van uw geliefde(n).

Dit jaar

Lichtjes in het Daglicht 2021

Net als in 2020 zal ‘Lichtjes in het Donker’ dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. Je bent welkom op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn voor een bezoek aan ‘Lichtjes in het Daglicht’ van dinsdag 2 t/m zondag 7 november, van zonsopgang tot zonsondergang, om een dierbare overledene te herdenken.

Ook als een overledene niet is begraven op de Oosterbegraafplaats kun je deel uitmaken van deze herdenking. Er zijn verschillende mogelijkheden om iemand te herdenken.

Naast het aansteken van een kaarsje, vind je er een rode brievenbus voor het versturen van hemelpost, je kan een bloem steken in het bloemenhart en gedichten lezen of schrijven bij de gedichtenwaslijn. Er zal een prachtige keet staan waar je wat kan drinken, waar je bij slecht weer kan schrijven of een praatje maken. Je kan ook mee breien aan ‘de sjaal van verbinding’. Deze sjaal krijgt later een symbolisch plekje op de begraafplaats. Op zaterdag is er een speciale activiteit voor kinderen tussen 14.00-16.00 uur.

Dit jaar delen we kaarsenzakken en kaarsen uit die we van Samenloop voor Hoop hebben gekregen. Deze kan je een plekje onder de beukenboom geven of bij een bestaand graf zetten.

Het ontstaan

van Lichtjes in het Donker

Begin november vindt van oudsher ‘Allerzielen’ plaats: de dag waarop de katholieke gemeenschap haar doden gedenkt. De achterliggende bedoeling van deze dag sprak echter veel meer mensen aan. Dat was de oorsprong van het initiatief ‘Allerzielen Alom’ (www.allerzielenalom.nl), dat door Hedi Hegeman in 2008 vertaald werd naar de eerste ‘Lichtjes in het Donker’ in Alphen aan den Rijn. Het evenement is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing. Meteen al die eerste keer bleek dat Lichtjes in het Donker in een grote behoefte voorzag. De 250 bezoekers van destijds zijn inmiddels uitgegroeid tot bijna 2.000 volwassenen en kinderen. Ondanks die overweldigende belangstelling heeft het evenement zijn unieke, intieme karakter behouden. Er is nog steeds volop ruimte voor een persoonlijke beleving, met respect voor de verschillende manieren waarop mensen met hun gevoelens omgaan. Daarop proberen we juist in te spelen door een grote variëteit aan activiteiten en ervaringen aan te bieden die leven en dood met elkaar verbinden.

De organisatie

van Lichtjes in het Donker

De organisatie van Lichtjes in het Donker wordt geheel gedragen door vrijwilligers. Zij weten zich ondersteund door een hecht netwerk van partners en sponsoren. Dankzij hun betrokkenheid kan het ingetogen evenement jaarlijks plaatsvinden en meegroeien met de belangstelling en de behoefte van bezoekers. De stichting ‘Lichtjes in het Donker’ heeft uiteraard geen winstoogmerk. Zij beschikt over een bestuur, dat zich met name richt op fondsenwerving, beleid en vergunningen:

Voorzitter: Monique Chaudron
Secretaris: Sjoerd van Dok
Penningmeester: Jacqueline Goverse
Lid als initiatiefneemster: Hedi Hegeman
Namens de gemeente: Theo Elstgeest

De voorbereiding, organisatie en uitvoering van het evenement is dit jaar in handen van de projectgroep:

Jacqueline Vegt – vrijwilligerscoördinatie, PR en communicatie
Nel Moerings
Trudie Enthoven

Oosterbegraafplaats

Alphen aan den Rijn

van 2 t/m 7 november

zonsopgang tot zonsondergang

Samen herdenken

en herinneringen delen

Koffie en thee

Voor de bezoekers

Met dank aan

sponsoren en partners