Het ontstaan

van Lichtpuntjes

Stichting Lichtjes in het Donker heeft na het ontstaan van het Rouwcafé de expertise van Jacqueline Vegt en Trudie Enthoven gebundeld en er is nagedacht over laagdrempelig kameraadjescontact voor basisschoolkinderen die een dierbare hebben verloren. Inmiddels vinden er maandelijks bijeenkomsten plaats.

De Organisatie

van Lichtpuntjes

Fonkelland Alphen aan den Rijn

De middag wordt begeleid door een professional en ervaren vrijwilligers. Zij weten zich ondersteund door een hecht netwerk van partners en sponsoren. Dankzij hun betrokkenheid kunnen de maandelijkse kinderactiviteiten plaatsvinden en meegroeien met de belangstelling en de behoefte van bezoekers. De stichting ‘Lichtjes in het Donker’ heeft geen winstoogmerk. Zij beschikt over een bestuur, dat zich met name richt op fondsenwerving, beleid en vergunningen:

De projectgroep van Lichtpuntjes:

Trudie Enthoven
Arnande Versluis
Caroline Hettich - van der Vliet
Jacqueline Vegt

Met dank aan

sponsoren en partners